Koos van RiezenInterim leiderschap

BEKIJK DE MOGELIJKHEDEN
GEBOORTEDAG
29-07-1964
INZETBAAR ALS
INTERIM
INZETBAAR ALS
ADVISEUR
INZETBAAR ALS
COACH

Over

/drs. Koos van Riezen

‘Om koers te zetten, moet je wel het anker lichten’

Als een organisatie (tijdelijk) stuurloos is of uit koers is geraakt, zorgt dit voor onduidelijkheid en onzekerheid bij de medewerkers. Mijn (tijdelijke) inzet is gericht op het gezamenlijk koers zetten naar de ‘stip op de horizon’.

Ik ben werkzaam geweest in diverse organisaties in het onderwijs, op zowel uitvoerend, leidinggevend als op strategisch niveau en daarnaast ook als externe toezichthouder. Sinds 2017 werk ik als directeur-bestuurder in het funderend onderwijs en de kinderopvang.

Mijn leiderschapsstijl  kenmerkt zich tussen een mensgerichte en sociale stijl enerzijds en een zakelijke en taakstellende stijl anderzijds.  Ik ben in staat om vanuit mijn passie voor het funderend onderwijs te motiveren en te inspireren.

Ik ben in Noord- en Oost-Nederland beschikbaar als interim leidinggevende op bestuurs- en managementniveau, als organisatieadviseur en als coach voor leidinggevenden. Graag zet ik mijn ervaringen in voor uw organisatie!

Als er voor uw organisatie een tijdelijke oplossing of een gewenste verandering nodig is, ga ik graag met u in gesprek.

- Koos van Riezen -

Mogelijkheden

/Wat kan ik voor u betekenen

Binnen diverse sectoren in het publieke domein inzetbaar met als specialisatie de sector onderwijs.

Interim leiderschap

Interim leiderschap gaat verder dan alleen ‘passen op de winkel’ of ‘een klus klaren’, zoals interim-management vaak wordt gezien. Een verandering doorvoeren zonder verbinding te maken met de organisatie – dát is waar leiderschap bij komt kijken – is vaak verspilde energie. Daarom spreek ik liever over interim leiderschap.

Er kunnen diverse zaken spelen binnen uw organisatie waarbij tijdelijk leiderschap een oplossing kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

• Uw bestuurder, directeur of manager valt tijdelijk uit of er is sprake van plotseling (gedwongen) vertrek;

• Er is behoefte aan ondersteuning van de zittende bestuurder, directeur of manager (co-leiderschap);

• Uw organisatie maakt een ontwikkeling door, waardoor er behoefte is aan tijdelijke ondersteuning;

• Binnen uw organisatie is op een specifiek vakgebied behoefte aan interim-management, bijvoorbeeld kwaliteitsontwikkeling, cultuurverandering, HR of bedrijfsvoering;

• Voor programma’s en projecten binnen uw organisatie is adequate aansturing nodig.

Organisatieontwikkeling

Onder organisatieontwikkeling versta ik het helder krijgen van de strategische koers van uw organisatie en hiermee goed aan te sluiten op de ontwikkelingen van de omgeving. Vervolgens gaat het om het vertalen van deze strategische koers in een concrete organisatie-inrichting, teamontwikkeling en individuele ontwikkeling. Dit kan in de vorm van procesbegeleiding of training, waarbij ik altijd afstem  op de ontwikkeling en de situatie van uw organisatie.

Enkele voorbeelden:

• Begeleiding verandertrajecten en strategische verkenningen;

• Teamontwikkeling;

• Groepscoaching en intervisie;

• Conflictbemiddeling;

• Cultuurverandering;

• Fusiebegeleiding;

• Organisatie en begeleiding ‘heidagen’.

 

Aanpak

Welke aanpak ik hanteer? Ik ga met u het gesprek aan om helder te krijgen waar u staat en welke richting voor uw organisatie belangrijk is. Daarnaast vormen we een goed beeld over de stappen die u zelf al hebt gezet en welke kennis en kunde u zelf aan boord heeft. Vanuit mijn expertise voeg ik daar graag kennis en kunde aan toe en brengen we samen uw organisatie in een continue ontwikkelmodus. Op die manier is uw organisatie in staat om zichzelf verder door te ontwikkelen en daarmee voortdurend in te spelen op de ontwikkelingen in de omgeving. Zo gaan we voor tijdelijke inzet met duurzaam resultaat.

Coaching leidinggevenden

Leidinggeven vraagt om specifieke competenties en vaardigheden. Leiding geven aan hoogopgeleide professionals, met eigenheid en creativiteit, vraagt van een leidinggevende doordachte keuzes in stijl en aanpak.

De dagelijkse praktijk kenmerkt zich ook door continue veranderingen en ontwikkelingen, waar de leidinggevende adequaat op moet anticiperen. De dagelijkse hectiek maakt het lastig om rust en ruimte te creëren en hier bewust mee om te gaan. Het delegeren van taken aan medewerkers is soms lastig, omdat iedereen het druk heeft. Hoe houd je dan nog de grote lijnen in de gaten? Waar stuur je op en hoe doe je dat?

Coaching is altijd maatwerk en precies toegesneden op de situatie. Enkele mogelijkheden:

• Persoonlijk leiderschap
(wat zijn de persoonlijke drijfveren? welke vaardigheden zijn er wel/niet om een team goed aan te sturen? wat is de persoonlijke stijl van leidinggeven? hoe zet je koers en krijg je een team in de meestand? hoe ga je om met kritiek?);

• Competentieontwikkeling
(effectief communiceren, grenzen stellen, innovatie en inspelen op veranderingen, verandering van houding en gedrag);

• Coaching op specifieke sectorvraagstukken (zorg, overheid en onderwijs);

• Coachend leidinggeven;

• Coaching bij onvoldoende functioneren.

Vanuit mijn gedrevenheid streef ik naar innovatie en duurzame verandering.

- Koos van Riezen -

CV

/Ervaring en kennis

Profiel

Door mijn achtergrond en ervaring heb ik een sterk onderwijskundig profiel, waardoor ik in staat ben om adequaat te sturen op onderwijskwaliteit, ontwikkeling, innovatie en kwaliteitszorg. In mijn functie van directeur-bestuurder heb ik mij weten te ontwikkelen tot een resultaatgericht, maatschappelijk ondernemer, waarbij ik de balans zoek tussen de kwaliteit van het onderwijs, het samenwerken met ketenpartners, goed werkgeverschap en  een gezonde bedrijfsvoering. Mijn drijfveer is het leveren van een zinvolle bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van allerlei organisaties, leidinggevenden en medewerkers.

Ik heb veel ervaring opgedaan met de principes van goed bestuur en een heldere besturingsfilosofie ontwikkeld. Bezieling en inspiratie, verbinding en vertrouwen, verantwoordelijkheid en ambitie zijn voor mij de kernwaarden van deze sturingsopvatting. Ik ga uitdagingen niet uit de weg, ben benaderbaar, nuchter van aard en zal altijd proberen vanuit kernwaarden het goede gesprek te voeren.

Functies
ERVARING
2022 - HEDEN

Bestuurder

Bestuurder van Stichting Vrije School Noord- en Oost-Nederland, met vestigingen in Zutphen (PO en VO) en Groningen (VO).

Interim- en advieswerkzaamheden (ZZP)

- Coaching directeuren PO (Stichting PO in Noord-Nederland)
- Coaching leidinggevenden Speciaal Basisonderwijs (Stichting PO in Noord-Nederland)
- Bestuursondersteuning (Stichting VO in Noord-Holland)
- Staffunctionaris Onderwijs & Kwaliteit (Stichting SVOSW)

2021-heden
2017-2021

Directeur-bestuurder

Bestuurder van Kits Primair, kinderopvang en basisonderwijs in de gemeente Midden-Drenthe.

Inspecteur van het Onderwijs

Inspecteur Primair Onderwijs, Rijksinspectiekantoor Zwolle. In de eerste periode ook Inspecteur Voortgezet Onderwijs. Specialisaties (zeer) zwakke scholen en speciaal basisonderwijs.

2006-2017
1999-2006

Manager schoolbegeleidingsdienst Cedin

Verantwoordelijk voor gesubsidieerde dienstverlening in Friesland (zorg en onderwijsadvisering). Vanaf 2005 medeverantwoordelijk voor de transformatie naar volledige marktwerking.

Hogeschooldocent, PABO Windesheim

Hogeschooldocent Onderwijskunde en docent aan de opleiding Schoolleider PO, Hogeschool Windesheim, afdeling PABO, te Zwolle.

1998-1999
1992 – 1998

Onderwijsadviseur Schoolbegeleidingsdienst Zaanstreek-Waterland

Onderwijsadviseur/schoolbegeleider, vooral ingezet bij organisatieveranderings- en fusietrajecten.

- schooljaar 97/98: Coördinator van het samenwerkingsverband WSNS (Passend Onderwijs).
- schooljaar 98/99: Interim directeur cbs De Wegwijzer te Wormer.

Leerkracht / Schoolleider PO

Na vervulling dienstplicht, leraar basisonderwijs in Friesland en schoolleider bij Katholiek Onderwijs Lelystad.

1985-1992
End

Cases

/Inzetbaar in diverse sectoren – specialisatie sector onderwijs

Relaties typeren mij als een bevlogen onderwijsman en een authentiek, verbindend en stevig leider die beweging brengt in de organisatie op een realistische wijze.

Mijn inzet richt zich op:
Interim leiderschap | Organisatieontwikkeling | Coaching leidinggevenden

Branches
 • Onderwijs/opleiding
 • Kinderopvang
 • Zorg
 • Maatschappelijk/welzijn
 • Overheid
 • Semioverheid
 • Personeel en organisatie
 • Facilitair/dienstverlening
Werkveld
 • Management- en directiefuncties
 • Onderwijsontwikkeling
 • Kwaliteitsverbetering
 • Teamontwikkeling
 • Missie- en visietrajecten
 • Project- en programmamanagement
 • Organisatieontwikkeling en verandertrajecten
 • Fusiebegeleiding
 • Human Resource Management
 • Conflictbemiddeling en crisismanagement
 • Advies, coaching en begeleiding
Contact

/Nieuwsgierig geworden?


Neem contact op om de mogelijkheden voor uw organisatie door te nemen.