CV

CV

/Ervaring en kennis

Profiel

Door mijn achtergrond en ervaring heb ik een sterk onderwijskundig profiel, waardoor ik in staat ben om adequaat te sturen op onderwijskwaliteit, ontwikkeling, innovatie en kwaliteitszorg. In mijn functie van directeur-bestuurder heb ik mij weten te ontwikkelen tot een resultaatgericht, maatschappelijk ondernemer, waarbij ik de balans zoek tussen de kwaliteit van het onderwijs, het samenwerken met ketenpartners, goed werkgeverschap en  een gezonde bedrijfsvoering. Mijn drijfveer is het leveren van een zinvolle bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van allerlei organisaties, leidinggevenden en medewerkers.

Ik heb veel ervaring opgedaan met de principes van goed bestuur en een heldere besturingsfilosofie ontwikkeld. Bezieling en inspiratie, verbinding en vertrouwen, verantwoordelijkheid en ambitie zijn voor mij de kernwaarden van deze sturingsopvatting. Ik ga uitdagingen niet uit de weg, ben benaderbaar, nuchter van aard en zal altijd proberen vanuit kernwaarden het goede gesprek te voeren.

Functies
ERVARING
2022 - HEDEN

Bestuurder

Bestuurder van Stichting Vrije School Noord- en Oost-Nederland, met vestigingen in Zutphen (PO en VO) en Groningen (VO).

Interim- en advieswerkzaamheden (ZZP)

- Coaching directeuren PO (Stichting PO in Noord-Nederland)
- Coaching leidinggevenden Speciaal Basisonderwijs (Stichting PO in Noord-Nederland)
- Bestuursondersteuning (Stichting VO in Noord-Holland)
- Staffunctionaris Onderwijs & Kwaliteit (Stichting SVOSW)

2021-heden
2017-2021

Directeur-bestuurder

Bestuurder van Kits Primair, kinderopvang en basisonderwijs in de gemeente Midden-Drenthe.

Inspecteur van het Onderwijs

Inspecteur Primair Onderwijs, Rijksinspectiekantoor Zwolle. In de eerste periode ook Inspecteur Voortgezet Onderwijs. Specialisaties (zeer) zwakke scholen en speciaal basisonderwijs.

2006-2017
1999-2006

Manager schoolbegeleidingsdienst Cedin

Verantwoordelijk voor gesubsidieerde dienstverlening in Friesland (zorg en onderwijsadvisering). Vanaf 2005 medeverantwoordelijk voor de transformatie naar volledige marktwerking.

Hogeschooldocent, PABO Windesheim

Hogeschooldocent Onderwijskunde en docent aan de opleiding Schoolleider PO, Hogeschool Windesheim, afdeling PABO, te Zwolle.

1998-1999
1992 – 1998

Onderwijsadviseur Schoolbegeleidingsdienst Zaanstreek-Waterland

Onderwijsadviseur/schoolbegeleider, vooral ingezet bij organisatieveranderings- en fusietrajecten.

- schooljaar 97/98: Coördinator van het samenwerkingsverband WSNS (Passend Onderwijs).
- schooljaar 98/99: Interim directeur cbs De Wegwijzer te Wormer.

Leerkracht / Schoolleider PO

Na vervulling dienstplicht, leraar basisonderwijs in Friesland en schoolleider bij Katholiek Onderwijs Lelystad.

1985-1992
End

Leave a Comment

Your email address will not be published.