Mogelijkheden

Mogelijkheden

/Wat kan ik voor u betekenen

Binnen diverse sectoren in het publieke domein inzetbaar met als specialisatie de sector onderwijs.

Interim leiderschap

Interim leiderschap gaat verder dan alleen ‘passen op de winkel’ of ‘een klus klaren’, zoals interim-management vaak wordt gezien. Een verandering doorvoeren zonder verbinding te maken met de organisatie – dát is waar leiderschap bij komt kijken – is vaak verspilde energie. Daarom spreek ik liever over interim leiderschap.

Er kunnen diverse zaken spelen binnen uw organisatie waarbij tijdelijk leiderschap een oplossing kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

• Uw bestuurder, directeur of manager valt tijdelijk uit of er is sprake van plotseling (gedwongen) vertrek;

• Er is behoefte aan ondersteuning van de zittende bestuurder, directeur of manager (co-leiderschap);

• Uw organisatie maakt een ontwikkeling door, waardoor er behoefte is aan tijdelijke ondersteuning;

• Binnen uw organisatie is op een specifiek vakgebied behoefte aan interim-management, bijvoorbeeld kwaliteitsontwikkeling, cultuurverandering, HR of bedrijfsvoering;

• Voor programma’s en projecten binnen uw organisatie is adequate aansturing nodig.

Organisatieontwikkeling

Onder organisatieontwikkeling versta ik het helder krijgen van de strategische koers van uw organisatie en hiermee goed aan te sluiten op de ontwikkelingen van de omgeving. Vervolgens gaat het om het vertalen van deze strategische koers in een concrete organisatie-inrichting, teamontwikkeling en individuele ontwikkeling. Dit kan in de vorm van procesbegeleiding of training, waarbij ik altijd afstem  op de ontwikkeling en de situatie van uw organisatie.

Enkele voorbeelden:

• Begeleiding verandertrajecten en strategische verkenningen;

• Teamontwikkeling;

• Groepscoaching en intervisie;

• Conflictbemiddeling;

• Cultuurverandering;

• Fusiebegeleiding;

• Organisatie en begeleiding ‘heidagen’.

 

Aanpak

Welke aanpak ik hanteer? Ik ga met u het gesprek aan om helder te krijgen waar u staat en welke richting voor uw organisatie belangrijk is. Daarnaast vormen we een goed beeld over de stappen die u zelf al hebt gezet en welke kennis en kunde u zelf aan boord heeft. Vanuit mijn expertise voeg ik daar graag kennis en kunde aan toe en brengen we samen uw organisatie in een continue ontwikkelmodus. Op die manier is uw organisatie in staat om zichzelf verder door te ontwikkelen en daarmee voortdurend in te spelen op de ontwikkelingen in de omgeving. Zo gaan we voor tijdelijke inzet met duurzaam resultaat.

Coaching leidinggevenden

Leidinggeven vraagt om specifieke competenties en vaardigheden. Leiding geven aan hoogopgeleide professionals, met eigenheid en creativiteit, vraagt van een leidinggevende doordachte keuzes in stijl en aanpak.

De dagelijkse praktijk kenmerkt zich ook door continue veranderingen en ontwikkelingen, waar de leidinggevende adequaat op moet anticiperen. De dagelijkse hectiek maakt het lastig om rust en ruimte te creëren en hier bewust mee om te gaan. Het delegeren van taken aan medewerkers is soms lastig, omdat iedereen het druk heeft. Hoe houd je dan nog de grote lijnen in de gaten? Waar stuur je op en hoe doe je dat?

Coaching is altijd maatwerk en precies toegesneden op de situatie. Enkele mogelijkheden:

• Persoonlijk leiderschap
(wat zijn de persoonlijke drijfveren? welke vaardigheden zijn er wel/niet om een team goed aan te sturen? wat is de persoonlijke stijl van leidinggeven? hoe zet je koers en krijg je een team in de meestand? hoe ga je om met kritiek?);

• Competentieontwikkeling
(effectief communiceren, grenzen stellen, innovatie en inspelen op veranderingen, verandering van houding en gedrag);

• Coaching op specifieke sectorvraagstukken (zorg, overheid en onderwijs);

• Coachend leidinggeven;

• Coaching bij onvoldoende functioneren.